W dniu 10 stycznia 2022 roku w Domu Nad Doliną w Różnowie odbyło się przesiewowe badanie słuchu.
Wspólnie z Panią Katarzyną Stańczyk – kierownikiem oddziału GEERS „Dobry Słuch” w Olsztynie, przebadano nieinwazyjnie naszych mieszkańców.
Wykrycie w porę niedosłuchu, a czasem zalegającej woskowiny, pozwala na szybką interwencję i korzystanie z pełnej radości słyszenia.