Kompleks Wypoczynkowo Opiekuńczy

Oferta

Dom Opieki oraz Dom Pomocy Społecznej wybudowane są bez barier architektonicznych i przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku. Dom Opieki przeznaczony jest dla 54 mieszkańców, a Dom Pomocy Społeczne dla 32 mieszkańców. Do dyspozycji naszych mieszkańców przeznaczyliśmy pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, każdy z nich wyposażony jest w nowoczesną instalację przyzywową, przeciwpożarową, internet i łącze TV.

Posiadamy własną domową kuchnię i stołówkę. Sale rehabilitacyjne do: fizjoterapii, fizykoterapii, hydroterapii i pracownie do terapii zajęciowej. Własna sala gimnastyczna (210m2) zapewnia doskonałe prowadzenie zajęć usprawniających. Dom posiada gabinet doraźnej pomocy medycznej. W obiekcie znajduje się kaplica – miejsce kultu religijnego. W budynku funkcjonują windy umożliwiające poruszanie się mieszkańcom na wózkach.

„Dom Nad Doliną” zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny i medyczno-rehabilitacyjny.

Otaczająca przyroda, wyposażenie Domu oraz profesjonalny personel jest podstawą do stworzenia jednego z najlepszych ośrodków opieki całodobowej w woj. Warmińsko – Mazurskim.

Sala gimnastyczna
Sale terapeutyczne
Dom pomocy

Dom opieki nad osobami starszymi

W naszym Domu Opieki w Rożnowie stawiamy na rodzinną atmosferę, która jest pełna serdeczności, cierpliwości i wyrozumiałości i która sprawia, że nasi podopieczni z uśmiechem witają każdy nowy dzień.

W odróżnieniu od innych domów spokojnej starości, zawsze dokładamy wszelkich starań, aby wypełniać czas naszych podopiecznych różnymi grami, ćwiczeniami ruchowymi i językowymi oraz zajęciami plastycznymi, które w znakomity sposób wspierają przeprowadzaną terapię i rehabilitację osób starszych. Robimy wszystko, aby znajdujący się pod naszą opieką seniorzy zawsze czuli się potrzebni i bezpieczni.

Nasza w pełni wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników zapewnia doskonałą opiekę każdemu naszemu podopiecznemu. Zajmujemy się również opieką nad osobami z chorobą alzheimera.

Dom Pomocy Społecznej w Różnowie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

Prowadzony przez nas Dom Opieki Społecznej zapewnia całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku oraz nad osobami cierpiącymi na różnego typu schorzenia i choroby, które uniemożliwiają im samodzielne życie.

Dom opieki nad osobami starszymi