Specjalne podziękowania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz przedszkolaków z Dywit za przepiękne kartki świąteczne dla Seniora.