Maria Jezierska – prywatny zbiór wierszy „SZACHY” w obecności Stefana Połoma