Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizowaniu wielu imprez okolicznościowych- w tym również

Dnia Kobiet-  Młodzieży z ośrodka socjoterapii w Olsztynie. Chętni, zwarci i gotowi do pomocy…

w imieniu naszym i podopiecznych zapraszamy jak najczęściej 😉